Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 

Vítáme Vás na stránkách mateřské školy

 

"Veselé Sluníčko"

v Kostomlatech pod Řípem.

Více smajlíků ke stažení

 

 

 
E-mail:  mskostomlaty@seznam.cz
tel.: 412 871 748
mobil: 721 891 122
www.mskostomlaty.estranky.cz
 
                                                                                                                                     Kostomlaty pod Řípem 1.6.2016
 
Výběrové řízení na pracovní pozici učitelka MŠ
 
Identifikace zadavatele
- Mateřská škola „Veselé Sluníčko“ příspěvková organizace,
  Kostomlaty pod Řípem  3
- Oprávněná osoba: Miroslava Žeberová, ředitelka školy
- Právní forma: příspěvková organizace
- Kontakt: 721 891 122, mskostomlaty@seznam.cz
 
Vymezení předmětu výběrového řízení
- Učitelka MŠ na plný úvazek
 
Místo výkonu práce
- Mateřská škola „Veselé Sluníčko“, příspěvková organizace, Kostomlaty pod Řípem 3
 
Kvalifikační kritéria
- Vysokoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské vzdělání (předškolní pedagogika), ukončené
maturitní zkouškou dle §6 Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů (ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č.
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 198/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb.)
 
Pracovní náplň
- Vzdělávací a výchovná činnost předškolních dětí ve věkově smíšené třídě podle vzdělávacího programu
 
Požadavky
- Vlídný vztah k dětem, milé vystupování, spolehlivost, odpovědnost, flexibilita, tvořivost, ochota se nadále vzdělávat
- Hra na hudební nástroj výhodou
- Základy práce na PC – kancelářské programy Word, Excel
 
Typ pracovní smlouvy
Smlouva na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce (s možností prodloužení)
 
Platové ohodnocení
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. ( katalog prací) a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ,
 
Nástup od 22.8.2016
 
Nabídky s životopisem zasílejte na : mskostomlaty@seznam.cz do 25.6.2016
 
***************************************************
Další fotky z KARNEVALU - focené p. Skalákem jsou v rubrice "Pro rodiče"
*********************************

Z historie

Mateřská škola byla původně vybudována místními občany v akci "Z" v 70.letech minulého století. Mateřská škola sloužila k výchově a vzdělávaní npřevážně místních dětí až do roku 2002, kdy byla uzavřena z důvodu počtu dětí a tím spojenou neekonomičností provozu. Počátkem roku 2010 navrhlo zastupitelstvo obnovit činnost mateřské školy z důvodu nárustu porodnosti v obci a obtížemi při umísťování dětí v okolních mateřských školách. Ještě téhož roku byla provedena celková rekonstrukce budovy. Mateřská škola byla znovu zapsána do rejstříku škol a od 4.10.2010 v ní byl znovu zahájen provoz.

Zaměření mateřské školy

  • výchova a vzdělávání dětí zdravých, veselých, všestranně vzdělaných a spokojených.
  • účinná podpora přírodovědné gramotnosti a enviromentálního vzdělávání - vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, zařazování přírodovědných experimentů, podpora objevování a učení prožitkem.
  • školní zralost dětí jejíž nedílnou součástí je rozvoj řečových schopností, předčtenářských a matematických dovedností.
  • podpora zdravého tělesného a duševního rozvoje dítěte a vedení dětí k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování, úctě k vlastnímu životu a zdraví.

Základní filosofií mateřské školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé s potřebou rozvíjet samo sebe, své zájmy a potřeby ve spojitosti s přírodou. Pohlížíme na dítě s ohledem na jeho individuální stupeň vývoje, nezávisle na pohlaví a jeho sociálním původu a jako takové také každé dítě respektujeme. Na tomto základě rozvíjíme vědomé a podvědomé dovednosti a schopnosti každého dítěte.                                                          

Motto školy -"Ve zdravém těle zdravý duch"                                                                          "S úsměvem jde všechno líp"

Hlavním úkolem naší mateřské školy je vytvořit prostředí klidu a porozumění pro děti i jejich rodiče. Vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, bezpečné a jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není znevýhodňován či naopak. Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem. Při všech činnostech počítáme s aktivitou dítěte a snažíme se o nenásilnou komunikaci,navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce. Podporujeme zdravé sebevědomí, převažuje pozitivní hodnocení. Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty: telefon  - 412871748 /používejte pro omlouvání dětí/

                  mobil - 721891122