Jdi na obsah Jdi na menu
 

Doplňkové aktivity

 Doplňkové činnosti školy:

 • Seznamování s anglickým jazykem

pod vedením kvalifikované lektorky ( p.Kateřina Roháčková ) – 1x týdně v odpoledních hodinách – pro přihlášené děti (dle zájmu rodičů)

 • Malý předškolák -

systematická příprava na vstup do ZŠ (všechny předškolní děti )pod vedením paní učitelky se děti věnují grafomotorice, předčtenářské a předmatematické gramotnosti (45 minut 1x za 14 dní )

 • „Svět nekončí za vrátky, sportujeme se zvířátky“

- metodický program na celý školní rok pod záštitou SOKOLa -  pro každou věkovou kategorii dětí zvlášť

- 1x týdně sportovně pohybové aktivity – plnění konkrétních pohybových činností, zápis splněných a zvládnutých dovedností do notýsku (každé dítě má na školní rok svůj, na konci roku jej obdrží domů)

 • Plavání

kurzy plavání (10 lekcí) organizujeme společně se Soukromou plaveckou školou v Roudnici n/L.; probíhají většinou  na jaře, mohou se zapojit všechny děti (přednostně děti starší)

 • Logopedie

Logopedické péče je v naší MŠ na úrovni prevence. Denně provádíme s dětmi v rámci jazykových chvilek cvičení mluvidel, artikulační cviky, rozvíjíme sluchové vnímání a fonematický sluch, hravou formou i speciálními metodami procvičujeme tempo řeči, intonaci, dech, slovní projev, gramatickou správnost řeči, zvládání pojmosloví i dovednosti pro čtení (předčtenářská gramotnost).

Spolupracujeme s SPC v Roudnici n.L. . Speciální pedagog provádí v MŠ v měsíci září – říjnu depistáž (se souhlasem rodičů) a vytipuje děti, které doporučí na vyšetření do SPC. Rodiče pak pravidelně navštěvují logopedickou poradnu a v MŠ pracujeme dle instrukcí a pod záštitou SPC

 

Další doplňkové programy školy:

 • Mateřská škola poskytuje dětem další doplňující programy a aktivity, jako doplněk Školního vzdělávacího programu. Tyto aktivity jsou pro všechny děti a jsou zaměřené k určitému specifickému tématu, který je realizován v rámci školy. Jsou to například :
 •      Tematické výlety - k projektům:

- probuzená příroda - výlety do přírody, do lesa

- cestujeme – výlet vláčkem (motorový vlak projíždí naší obcí)

- místo, kde žiji – pěší výlet na Říp

- poznáváme domácí zvířata – chovatelé v obci – drůbež, králíci, krávy, ovce, koně,  andulky; chov kaprů a pstruhů v rybníku;  krmení kachen na rybníku.

- profese – ukázky činností různých profesí – hasiči, zdravotníci, prodavači…

 •      Tvořivé dílny pro děti a rodiče a společná setkávání v MŠ (tematicky zaměřené ):

- Halloween, Uspávání podzimních skřítků, Vánoce, Velikonoce, Čarodějnice, Den matek, Den Země, apod.

 

Rituály a slavnosti v průběhu roku :

Jsou prospěšné zejména proto, že posilují sebevědomí, sounáležitost k většímu celku,

orientaci v čase. Pomáhají vytvářet určité společenství. Patří mezi ně:

 • Vítání dne v komunitním kruhu -

- když se všichni sejdeme, přivítáme se v kruhu, pozdravíme se „jiskřičkou přátelství“, sdělíme si novinky a rozhodneme, co budeme dnes v MŠ dělat;

 • Narozeniny ( jmeniny ) dětí -

- slavíme narozeniny každého dítěte. Dáme oslavenci „hobla“, popřejeme mu, zazpíváme písničku. Všichni se snažíme, aby byl tento den pro oslavence výjimečný a co nejpříjemnější (písnička a hry na jeho přání, vzájemné obdarování se, sezení na „narozeninové – královské “ židli při stolování).

 • Pravidla soužití v MŠ