Jdi na obsah Jdi na menu
 

O naší školce

12. 2. 2017

Z historie

Mateřská škola byla původně vybudována místními občany v akci "Z" v 70.letech minulého století. Mateřská škola sloužila k výchově a vzdělávaní npřevážně místních dětí až do roku 2002, kdy byla uzavřena z důvodu počtu dětí a tím spojenou neekonomičností provozu. Počátkem roku 2010 navrhlo zastupitelstvo obnovit činnost mateřské školy z důvodu nárustu porodnosti v obci a obtížemi při umísťování dětí v okolních mateřských školách. Ještě téhož roku byla provedena celková rekonstrukce budovy. Mateřská škola byla znovu zapsána do rejstříku škol a od 4.10.2010 v ní byl znovu zahájen provoz.

Zaměření mateřské školy

  • výchova a vzdělávání dětí zdravých, veselých, všestranně vzdělaných a spokojených.
  • účinná podpora přírodovědné gramotnosti a enviromentálního vzdělávání - vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, zařazování přírodovědných experimentů, podpora objevování a učení prožitkem.
  • školní zralost dětí jejíž nedílnou součástí je rozvoj řečových schopností, předčtenářských a matematických dovedností.
  • podpora zdravého tělesného a duševního rozvoje dítěte a vedení dětí k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování, úctě k vlastnímu životu a zdraví.

Základní filosofií mateřské školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé s potřebou rozvíjet samo sebe, své zájmy a potřeby ve spojitosti s přírodou. Pohlížíme na dítě s ohledem na jeho individuální stupeň vývoje, nezávisle na pohlaví a jeho sociálním původu a jako takové také každé dítě respektujeme. Na tomto základě rozvíjíme vědomé a podvědomé dovednosti a schopnosti každého dítěte.                                                          

Motto školy -"Ve zdravém těle zdravý duch"                                                                                   "S úsměvem jde všechno líp"

Hlavním úkolem naší mateřské školy je vytvořit prostředí klidu a porozumění pro děti i jejich rodiče. Vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, bezpečné a jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není znevýhodňován či naopak. Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem. Při všech činnostech počítáme s aktivitou dítěte a snažíme se o nenásilnou komunikaci,navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce. Podporujeme zdravé sebevědomí, převažuje pozitivní hodnocení. Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním.