Jdi na obsah Jdi na menu
 

Představení MŠ

Máte doma dítě v předškolním věku a rozhodujete se jakou mateřskou školu pro Vaše dítě vybrat?
Třeba Vás k rozhodnutí posune pár následujících slov o naší mateřské škole:
 
Jsme jednotřídní venkovská mateřská škola rodinného typu,  kde se ve věkově
smíšené skupině 25 dětí snažíme vytvořit prostředí klidu a porozumění.
Kolektiv zaměstanců (dvě kvalifikované pedagogické pracovnice a jedna
provozní pracovnice) se svým přístupem snaží o to, aby byl pro děti
přechod z rodinného do kolektivního prostředí bezproblémový a děti se
v mateřské škole cítily spokojeně, bezpečně a jistě, zkrátka „ jako doma“.
Podporujeme v dětech zdravé sebevědomí, převažuje pozitivní hodnocení.
Rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost,
vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním. Výhodou věkově
smíšené třídy je učení příkladem; mladší děti se učí od starších a starší děti
pomáhají s péčí o mladší.

Pro lepší organizaci při činnostech dětí jsme děti rozdělili dle věku
do tří skupin:  MYŠKY (nejmladší děti : 3-4roky)
                       KOŤATA (4-5 let)
                       PEJSCI (předškolní děti 5-6,příp. 7 let)

Protože máme „blízko k přírodě“, zaměřujeme se při výchovném působení
zejména na enviromentální a ekologickou výchovu; vedeme děti
k pohybu a k zdravému životnímu stylu.

Motto školy : „Ve zdravém těle zdravý duch"                                                                    "S úsměvem jde všechno líp" 

Děti vzděláváme ve všech výchovných oblastech tak, aby byly naplněny cíle
a klíčové kompetence rámcově vzdělávacího programu a děti byly připraveny nejen
na vstup do základní školy, ale i do života.
(R.Fulgum :"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.")

 Nadstandartní aktivity naší mateřské školy :
⦁ seznamování s anglickým jazykem - lektorka Kateřina Roháčková
⦁ logopedická prevence a logopedická reedukace ve spolupráci se SPC (Školní, Roudnice nad Labem) - Mgr.Gabriela Encová
⦁ předplavecký výcvik - Plavecká škola v Roudnici n.L.
⦁ sportovně - pohybový kroužek
⦁ bruslení
⦁ kroužek „Malý předškolák“- grafomotorika, předčtenářské a předmatematické dovednosti, individuální práce s dětmi
s odklady školní docházky
⦁ tématické výlety a projektové dny (sportovní, ekologické, poznávací)
⦁ divadelní představení přímo v MŠ či výjezdy do divadel (Most, Litoměřice)
⦁ společná setkávání s rodiči – tvořivé dílny, besídky, vystoupení dětí na veřejnosti
⦁ zahradní slavnosti, spaní ve školce
⦁ ozdravné pobyty (tuzemské i zahraniční - společné výjezdy mateřské školy s rodiči a dětmi k moři do Chorvatska)

Přijďte se k nám podívat, prohlédnout si prostředí uvnitř i v okolí MŠ.
Těšíme se na Vás!
 
Kolektiv MŠ“Veselé Sluníčko“v Kostomlatech pod Řípem :
Miroslava Žeberová, ředitelka školy
Jana Kaiserová, učitelka
Libuše Flégrová, učitelka
Vlasta Nahrabecká, školnice