Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU
Co vás čeká...
 s přineseným rodným listem dítěte a s občanským průkazem zákonného zástupce s Vámi vyplníme ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
 vašemu dítěti bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO (číslo, jímž bude nahrazeno jméno při vyvěšení výsledků přijímacího řízení
 obdržíte „EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE“ který doma vyplníte a necháte potvrdit od Vašeho dětského lékaře (zda je dítě očkováno a je schopné) a potvrzený a vyplněný list doručíte zpět do školky v nejkratším možném čase (zdravotní způsobilost - podmínka pro přijetí dítěte - dle zákony č.561/2044 Sb., školský zákon)
 po obdržení žádosti a potvrzeného evidenčního listu vyhotoví ředitelka „ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (příp. NEPŘIJETÍ) DÍTĚTE“ (při rozhodování je postupováno podle kritérii o přijetí, které stanovila ředitelka po projednání se zřizovatelem MŠ a s nimiž budete při zápise seznámeni)
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ (pod daným registračním číslem) bude vyvěšen na 15 dní ve veřejných prostorách mateřské školy a také zveřejněn na webových stránkách školy.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJATÝCH DĚTECH PŘIJDETE OSOBNĚ PODEPSAT A PŘEVZÍT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
 

Příspěvky

Zápis dětí 2018

4. 3. 2018