Jdi na obsah Jdi na menu
 

plná moc -vyzvednutí dítěte z MŠ

6. 9. 2015

Mateřská škola " Veselé Sluníčko" příspěvková organizace
se sídlem Kostomlaty pod Řípem 3, 413 01 Roudnice nad Labem
PLNÁ MOC
k zastupování zákonných zástupců dítěte při odvádění dítěte z mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola " Veselé Sluníčko" příspěvková organizace
Zmocňujeme tímto: ________________________________________________________________________________,
narozen-ého/ou dne: _____________________, trvale bytem: ___________________________________________,
který je k dítěti v tomto příbuzenském vztahu: _____________________________________________________,
k zastupování při odvádění našeho dítěte: _________________________________________________________,
narozeného: _____________________, trvale bytem: ___________________________________________________,
z mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola " Veselé Sluníčko" příspěvková organizace
Jsme si vědomi své zákonné odpovědnosti za bezpečnost dítěte a prohlašujeme, že náš shora jmenovaný
zástupce je rozumově a mravně natolik vyspělý, že je schopný bezpečně předat dítě zákonnému zástupci
dítěte.
Toto zmocnění platí na dobu od __________________ do __________________
V _____________________ dne __________________
jméno a podpis zákonného zástupce
V _____________________ dne __________________
jméno a podpis zákonného zástupce
Prodloužení plné moci od __________________ do __________________
V _____________________ dne __________________
jméno a podpis zákonného zástupce
V _____________________ dne __________________
jméno a podpis zákonného zástupce
Prodloužení plné moci od __________________ do __________________
V _____________________ dne __________________
jméno a podpis zákonného zástupce
V _____________________ dne __________________
jméno a podpis zákonného zástupce